Taranath Shikshana Samsthe
Our Address & Contact numbers

LAXMI VENKATESH DESAI COLLEGE


near Gyan mandir, Manik prabhu temple road
Raichur, Karnataka,584103
India.


Office Phone: 08532 - 240286, 240707


FAX +91 8532-240707


[email protected]